Họ là những thầy cô giáo của trường PTDT bán trú tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - nơi vật lộn với trận lũ kinh hoàng tháng 8/2018 vừa qua

Đây là câu viết trong bài viết của báo VTV tại trang bài http://antuong.vtv.vn/index.php/thi-sinh/51/cac-thay-co-giao-truong-tieu-hoc-ban-tru-an-luong--huyen-van-chan--yen-bai#display-mild

Mời thầy cô và các bạn xem bài viết về các nhân vật của năm do báo VTV tổ chức tại http://antuong.vtv.vn trong giải thưởng năm đang bình chọn ở trường PTDT bán trú tiểu học xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có mã số 092 đang cần được ủng hộ bình chọn của đồng nghiệp bạn bè theo cú pháp nhắn tin 092 gửi 8069 phí 1000 đồng/tin để ủng hộ các thầy cô tại trường PTDT bán trú tiểu học xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhé.

Hình ảnh thầy giáo quen thuộc của trường và các em học sinh trường trường PTDT bán trú tiểu học xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Bài viết đầy đủ mời thầy cô và các bạn xem tại http://antuong.vtv.vn/index.php/thi-sinh/51/cac-thay-co-giao-truong-tieu-hoc-ban-tru-an-luong--huyen-van-chan--yen-bai#display-mild

 

Bài viết liên quan